مرور برچسب

فیل

فیل و استفاده از مجسمه های فیل و کاربرد و تاثیرات آن

مجسمه های فیل و کاربرد آن http://فنگ شویی ایرا در برخی از کشورهای آسیایی نظیر هند و تایلند، فیل حیوانی مقدس و نماد  :وفاداری، خرد، طور عمر، شکوه، اقتدار و عظمت است.بر اساس دانش فنگ شویی، استفاده از این تندیس باعث انتشار انرژی‌های…