مرور برچسب

فنگ شویی

آیا زلزله دارای فواید علمی است؟ یا یک بلای طبیعی مضر است؟

آیا زلزله دارای فواید علمی است؟ یا یک بلای طبیعی مضر است؟ همیشه بعد از یک کسوف یا خسوف ما شاهد یک سری فعل و انفعلات بر روی کره زمین هستیم زیرا ستاره ها وسیارات در کائنات انرژی های متفاوتی رو در آن لحظه به کره زمین وارد می کند و تکنولوژی…

علم فنگ شویی و تاثیرات آن بر ما و محیط پیرامون ما

اگر بتوانیم طریقه ترکیب انرژی خود با انرژی موجود در اطرافمان را تحت کنترل قرار دهیم، خواهیم توانست بر احساسات خود تاثیر بگذاریم. هدف این است که بدانیم برای ایجاد تغییراتی درونی که منجر به موفقیتمان می شوند، به چه چیزی احتیاج داریم.…

هدف از علم فنگ شویی چیست و چرا نیازمند آموختن این علم هستیم

هدف فنگ شویی:  رساندن شما به انرژی مطلوب پیرامونتان است. انتظار نداشته باشید که فنگ شویی مشکلات شما را بلافاصله حل کند. فنگ شویی کمک میکند تا مشکلات موجود را بشناسید و راه حلهایی برای آنها بیابید. اولین گام آموختن علم فنگ‌شویی است‌‌‌‌‌،…