مرور برچسب

سقف

اجرای سقف به صورت یین و یانگ و کاربرد آن در محیط های ما 

اجرای سقف به صورت یین و یانگ و کاربرد آن در محیط های ما  یین و یانگ یک اصول اولیه در علم فنگ وشویی می باشد که زمانی که ما در محیط خود به خصوص در سقف ها آن را اجرا می کنید در حقیقت یک فنگ شویی کلی انجام داده ایم که کل محیط و…