مرور برچسب

سرویس بهداشتی

اصول و نکات مهم برای حمام و سرویس بهداشتی از نظر علم فنگ شویی

چند نکته در علم فنگ شویی برای حمام و سرویس بهداشتی: بطور کلی بهترین  مکان برای سرویس بهداشتی در علم فنگ شویی قسمت پشتی یا عقبی خانه هست…باید از قرار دادن توالت در مجاورت اتاق غذاخوری و آشپزخانه اجتناب شود همچنین از قرار دادن سرویس بهداشتی…