Browsing Category

فنگ شویی

فلسفه پوشیدن کفش در کشورهای آسیای شرقی

فنگ شوییدر کشور های آسیای شرقی از جمله چین و ژاپن افراد با کفش منزل وارد نمی شوند و این یکی از اصول و قوانین علم فنگ شویی است در فرهنگ ایرانی ها نیز خانواده های کمتری وجود داشتند که با کفش وارد خانه شوند. اما اگر شما هم جزء افرادی هستید…

مراسم ورود به مکان جدید و پاکسازی آن  (محل زندگی و کار) 

http://فنگ شویی ایرانمراسم ورود به مکان جدید و پاکسازی آن  (محل زندگی و کار)پاکسازیانرژیهای منفیتغییرمکانسکونت جدید🔴هنگامی که می خواهید در خانه یا محل کار جدید سکونت یا کار کنید، یا قطعه زمینی را برای ساخت…

شناخت عناصر پنجگانه

http://فنگ شویی ایرانشناخت عناصر پنجگانهعناصر پنجگانه مباحث بنیادین علم فنگ شویی قرار دارد و متخصصین با اینکه از روش های مختلفی به بررسی محیط می پردازند این امر در تمامی روش ها شکل و عملکردی ثابت دارد. پیدایش و شناخت عناصر پنجگانه…

فنگ شویی هنر باستان شرقی

http://فنگ شویی ایرانفنگ شویی هنر باستانی شرقی، برای قرار دادن هر وسیله در جای صحیح خود چه در منزل و چه در محیط کار است .هنگامی که انسان و محیط پیرامون او با هم هماهنگ باشند، نتیجه اش زندگی خوب و موفقیت برای ماست و هدف فنگ…

حکمت هایی برای زندگی

http://فنگ شویی ایرانحکمت هایی برای زندگی١- اگر میخواهید در زندگی خوشبخت باشید ، بیشتر بخونید و اگر میخواهید راحت باشید، کمتر بدونید.🌸🌸🌸 ٢- تا پایان کار، از موفقیت در آن ، با کسی صحبت نکنید. 🌸🌸🌸٣- برای حضور در جلسات ، حتی…

کاربرد رنگ ها

فنگ شوییکاربرد رنگ‌هادر انتخاب رنگ‌ها به چرخه مولد و مخرب عناصر توجه کنید. به یاد داشته باشید رنگ‌ها دارای ویژگی عناصر مربوط به خود هستند. رنگ سفید خنثی است و می‌تواند با بقیه رنگ‌ها استفاده شود. علاوه بر ارتباط رنگ‌ها با عناصر…

۵-تداوم و همبستگی اصل پنجم از پنج اصل قدرت علم فنگ شویی

فنگ شویی ایران تداوم و همبستگی اصل پنجم از پنج اصل قدرت فنگ شویی است   تداوم و همبستگی   یکی از اصول فنگ شویی تداوم و همبستگی می باشد، نامی مدرن برای رابطه در فنگ شویی با تائو است که به عنوان "راه" یا "مسیر" ترجمه می شود. از آنجا که…

۴-یین و یانگ اصل چهارم از پنج اصل قدرت علم فنگ شویی

فنگ شویی ایرانیین و یانگ اصل چهارم از پنج اصل قدرت فنگ شویی هستند یین و یانگ هدف فنگ شویی برای رسیدن به تعادل از ویژگی های پیرامون در جهان اطراف شما هستند، که به عنوان یین و یانگ شناخته شده است. با توجه به نظریه یین و…

۱- نقشه باگوآ- اصل سوم از پنج اصل قدرت فنگ شویی است

فنگ شویینقشه باگوآ- اصل سوم از پنج اصل قدرت فنگ شویی است باگوآ (Bagua) باگوآ یک تکنیک اساسی برای علم فنگ شویی است. یک نمودار نقشه برداری است که برای تعیین بخشی از یک خانه که مربوط به یک جنبه خاص زندگی است، مانند ثروت، عشق یا…

۲-پنج عنصر از پنج اصل قدرت فنگ شویی

فنگ شوییپنج عنصر - اصل دوم از پنج اصل قدرت علم فنگ شویی است.  پنج  عنصر پنج  عنصر  در علم فنگ شویی  برای توصیف رنگ ها، اشکال، و بافت اطراف شما و ویژگی های آنها را به زندگی شما به ارمغان بیاورد. پنج عنصر عبارتند از:آتش،…