مرور رده

دسته‌بندی نشده

نکات مهم فنگ شویی برای ازدواج و بهبود روابط عاشقانه بین زوجین

اگر میخواهید زندگی عاشقانه خود را بهبود ببخشید، می توانید برخی از اصول اولیه فنگ شویی را امتحان کنید و سعی کنید زندگی عاشقانه و شادتری را تجربه کنید.همانطور که قبلا نیز بیان شده علم فنگ شویی در مورد ایجاد انرژی مثبت و تعدیل انرژی منفی…

چیدمان منزل با توجه به قانون فنگ شوی

چیدمان منزل با توجه به قانون فنگ شویی http://سایت فنگ شویی ایران بهترین شکل ساختمان در این سبک می تواند شکل مربع یا مستطیل باشد .خانه های باریک و دراز نمی توانند محل مناسبی برای زندگی افراد مستقر در آن باشند. چرا که براساس…

انرژی در فنگ شویی چیست؟

http://فنگ شویی ایرانانرژیهر پدیده‌ای در جهان ما ترکیبی از یک انرژی نامر‌‌ئي است که در همه ذرات وجود دارد و نفوذ می‌کند. این نیرو که انرژی حیاتی و کیهانی نیز خوانده می‌شود همه‌ جا به‌ طور مشهود و یا نامشهود وجود دارد.انرژی اسامی…

۴-یین و یانگ اصل چهارم از پنج اصل قدرت علم فنگ شویی

فنگ شویی ایرانیین و یانگ اصل چهارم از پنج اصل قدرت فنگ شویی هستند یین و یانگ هدف فنگ شویی برای رسیدن به تعادل از ویژگی های پیرامون در جهان اطراف شما هستند، که به عنوان یین و یانگ شناخته شده است. با توجه به نظریه یین و…