چگونگی نوع چیدمان بر اساس عدد کوآ و جهات مناسب

چگونگی نوع چیدمان بر اساس عدد کوآ و جهات مناسب
اولین قدم محاسبه و پیدا کردن عدد کوآ می باشد که بر اساس سال تولد میلادی محاسبه میشود
شما باید یکی از جهت های خوب خود را از طریق این عدد پیدا کنید.
درب اصلی خانه شما باید با یکی از بهترین مسیرهای خوب شما هماهنگ باشد.
در دفتر و محل کار خود، جهت نشستن  صندلی و جهت میز خود باید با یکی از مسیرهای خوب شما باشد.
در خانه ایی که در آن زندگی می کنید، بهترین اتاق هایی که منبع انرژی شماست را تعیین کنید. این اتاق ها جایی هستند که بهترین انرژی خود را می توانید در آن کسب کنید. اگر موقعیت خواب شما صحیح باشد و درب اصلی به سمت یک جهت خوب باشد، شما دارید به طور خودکار فنگ شویی شخصی را انجام می دهید.
اگر شما متعلق به گروه غرب هستید و دیگران متعلق به گروه شرق هستند، نگران نباشید.
برای مثال پدر خانواده جزء گروه غربی و مادر جزء گروه شرقی می باشد بنابر این کل محیط خانه بر اساس پدر و اتاق خواب بر اساس عدد کوآی مادر چیدمان و فنگ شویی انجام خواهد شد تا تعادل هر دو نفر و انرژی برای هر دو فعال شود.
فرزندان نیز به نوبه خود اتاقهای خود را فنگ شویی شخصی انجام می دهند.
چون الویت با فردی است که بیشترین پول را به دست می آورد و منبع درآمد خانواده است، تا مسیر خوش یمنی و خیر و برکت را به خانه بیاورد. ا به قرار دادن سر خود به سمت بهترین مسیر خوش یمن خود می گذارد تا از بزرگترین منبع درآمد خانواده محافظت شود.
هر کس بر اساس عدد کوا دارای ۴ منطقه و جهت مطلوب برای ثروت، سلامت، عشق و تکامل فردی است.
و ۴ ناحیه و جهت نامساعد که نوعی انرژی نامناسب را کمی متفاوت می سازند.
گروه های غربی با جهت های مناسب: ۲،۶،۷و۸ هماهنگ هستند.
گروهی ها شرقی با جهت های مناسب :۴،۹،۱و۳هماهنگ هستند.
عدد کوا با توجه به سال تولد میلادی و جنسیت تعیین می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.