سمینار علم فنگ شویی در دانشگاه الزهرا مهر ماه ۹۶

0 15
سمینار علم فنگ شویی در دانشگاه الزهرا مهر ماه ۹۶
-در این سمینار به بحث علم فنگ شویی و موارد استفاده آن در زندگی امروزه اشاره شد و همچنین درباره انرژی ها و فعال نمودن انرژی های مثبت در محیط منزل و محل کار
-بررسی نقشه محیط کار و منزل که چگونه با علم فنگ شویی می توانیم محیط پیرامون خود را بررسی نموده و انرژی های مورد نیاز را فعال نماییم.

-بررسی ۵ عنصر و فصل های ایجاد کننده عناصر در طبیعت

-بررسی یین و یانگ و قوانین آن در زندگی ما

-بررسی فیزلوژی بدن بر اساس علم فنگ شویی

-بررسی انرژی های بناهای ساخته شده قدیم و بناهای جدید بر اساس علم فنگ شویی و چگونگی هماهنگی محیط جدید براساس علم فنگ شویی

-همسویی و همراستا شدن با فضاهای زندگی ما با قوانین طبیعت

-بررسی انرژی ستارگان سال و چگونگی تاثیرات آن بر زندگی سال ما

-پاسخگویی به سوالات دانشجویان

 

فنگ شویی ایران 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.