تنفس چی (CHI) و تاثیر آن بر روی بدن

0 150
تنفس چی ( CHI ) :
يكی از تنفسهاي مشهور می باشد كه در چين و خارج از چين طرفداران زيادی دارد وزمانی كه اين تنفس همراه با حركات تای چی می شود اثرات آن خيلی بيشتر می گردد.
هنرجويان سبكهای درونی و هنرجويان تای شی و كسانيكه می خواهند به نيروی چی دست يابند بايستی تنفس چی را بخوبی انجام دهند.
براي اجرای تنفس چی آگاهی به ” تان تين ” ضروری می باشد. در بدن انسان چندين ” تان تين ” شناخته شده است . ” تان تين ” به مفهوم ” كانون فشار ” است . اصليترين و شناخته شده ترين تان تين ، ” تان تين پائين ” می باشد كه حدود سانتيمتر پائين تر از ناف قرار دارد . تان تين ديگری كه به ” تان تين ميانی ” معروف است حدود سه سانتيمتر بطرف داخل ناف قرار دارد . تان تين سوم نيز بنام ” تان تين بالايی ” گفته شده است كه در ميان دو ابرو قرار گرفته است.
در بدن نقاط ديگري نيز وجود دارد كه بعنوان تاتين بوده ولي از اهميت كمتري برخوردارند . مثلا به اعتقاد چينی ها در انتهای ستون فقرات جائی بنام ” مركز زندگی ” و يا ” نقطه حيات ” قرار دارد و محلهای مهم ديگر روی قلب و گلو و غيره قرار دارند.
” تان تين پايينی ” در تنفس چی و حركات تای چی مهمترين جائی است كه مورد توجه قرار می گيردو بعنوان مركز نيرو و اقتدار بشمار می رود.
طرز تنفس چی :
به حالت چهار زانو ( چن چوان ) بنشينيد چند دقيقه افكار خود را متمركز كنيد آنگاه چشمهايتان را ببنديد و فكر خود را روی ” تان تين ” ( تان تين پايينی ) كه حدود پنچ سانتيمتر زير ناف قرار دارد متمركز كنيد . سپس هوا را به آرامي از راه بينی وارد بدن نموده و دهانتان را ببنديد در حال دم بايستی هوا بطور كامل ششها را پر كند آنگاه در ذهن خود تصور نمائيد كه شكم خود را با دستهايتان به پائين ماساژوفشار می دهيد و هوای درون ششها به ” تان تين ” وارد شده و در آن متمركز می شود. در اين حال نبايد سينه حركت كند. بعد از تمركز هوا در تان تين كه به مفهوم تمركز همه نيروهای درونی در ” تان تين ” است در آنجا هوا را به مدت بيست ثانيه نگه داريد ( در صورت پيشرفت در تمرينات مدت آن را به حدود ۲ دقيقه نيز افزايش  می يابد ) سپس قسمت پايين ناف و محل تان تين را شل و آزاد نمائيد واجازه بدهيد هوا در تمام نقاط بدن و در همه سلولها به گردش در آمده وبه ستون فقرات رسيده وسپس به بالاترين نقاط بدن و سررفته آنگاه به ششها برگشته وبه آرامی و ملايمت از دهان خارج شود. عده ای معتقدند كه هنگام تخليه هوا بايستی زبان به سقف دهان چسبانده شود اين كار فقط براي بازدم آرام و ملايم است اگر شما با اراده خود بتوانيد نفس را به آرامی از راه دهان خارج كنيد نيازی به چسباندن زبان به سقف دهان نخواهيد داشت.
در هنگام عمل تنفس چی تصور نمائيد كه نيروی چی در همه نقاط بدنتان بيدار و تقويت و تشديد و قابل استفاده می گردد و تحت كنترل شما در مي آيد.
تنفس چی را می توانيد در مواقع مختلف انجام دهيد مثلا می توانيد تنفس چی را روزی سه بار وهر بار بيست دقيقه در محيط آرام و ساكت و دارای هوائی پاك و تهويه شده انجام دهيد . بهترين مواقع تمرين در نيمه های شب و صبح زود می باشد.
برای رسيدن به نيروی چی انجام مداوم ومستمر تمرينات تنفس چی لازم است و نبايد انتظار داشت كه با چند روز تنفس چی می توان به حالتی قوی از نيروی چی دست يافت.
فوايد تنفس چی :
تنفس چی در صورت استمرار منظم ، به وجود انسان آرامش كامل می بخشد . در حالت آرامش ذهن و تعادل نيروی چی در بدن ، همه اعضای بدن بصورت منظم ايفای نقش می كند واين نتايج حاصل می شود.
ازدياد طول عمر ، كسب تندرستی و شادابی ، تقويت بنيه جسمی ، آرامش ذهن و استراحت و تمدد اعصاب ، درمان شدن ناراحتيهای فكری و افسردگی، تنظيم فشار خون ، معالجه زخم معده ، تصفيه خون ، تنظيم كاركرد رگهای شكمی ، باز شدن رنگ قيافه وپوست ، از بين بردن خستگی روحی و جسمی ، پاك وبهداشتی كردن ششها ، احساس تعادل در فعاليت كلی بدن ، بالا بردن سطح انرژِ بدن و اصلی ترين فايد آن بيداری و تقويت و تشديد نيروی چی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.