بازسازی محیط کار بر اساس علم فنگ شویی

0 24

 

بازسازی دفتر کار بر اساس عدد کوآ ۸ عنصر خاک و پنج عنصر می باشد که همانطور که در شکل سمت راست می ببیند  فضای قبل نا هماهنگ ایجاد شده بود با اینکه به نوعی محیط را برای فضای کاری طراحی کرده بودند به دلیل ایجاد چرخه های مخرب و ناهماهنگی نتوانسته بودند حتی شروع کار را داشته باشند و به دلیل این شرایط نا مناسب حتی شروع کار انجام نشده بود که بعد از اجرای مجدد و تغییرات و ایجاد آکواریوم در فضا و برقراری تعادل در چرخه ها توانستیم محیط و فضایی امن و راحت با درآمد بالا ایجاد کنیم. 

بخش جنوب غرب جهت ثروت برای عدد کوای ۸ می باشد بنابر این باید این بخش را فعال نمود با نماد عنصر آتش و خاک تا بتوان بهترین انرژی مالی و ثروت را فعال نمود

منطقه شمال را می توان از یک آکواریوم استفاده نمود و از آنجا که در این جا در کنار درب ورودی قرار دارد می توان انرژی کار و حرفه را فعال نمود.

بخش شمال شرق بخش تکامل شخصیت و بحث انرژی های مهم فرد با عدد کوای ۸ می باشد بنابر این به این بخش نیز با توجه ویژه داشت و نماد کوه و یا عناصر خاک برای تقویت این بخش استفاده نمود.

همچنین این دفتر کار از آنجا که برای دارالترجمه می باشد و نسبت به حیطه کاری و شغلی نیز می توان بخش های محور خاک را نیز به آن توجه ویژه داشت و انرژی های زمین را فعال نمود.

همچنین لوگو و طراحی کاغذ و پاکت ها نیز بر اساس علم فنگ شویی در نظر گرفته شده است.

با مشاوره فنگ شویی و ایجاد شرایط بهینه حتی با کوچکترین تغییرا می توانید بهترین ها را برای خود رقم بزنید شرایط کاری و مالی خوبی را ایجاد نمایید.
فنگ شویی ایران 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.