دوره علم فنگ شویی در دانشگاه الزهرا

0 30
د
 دوره مقدماتی علم فنگ شویی در دانشگاه الزهرا
در این دوره به بحث علم فنگ شویی و اصول اولیه آن و چگونگی شکل گیری این پرداخته شده و این که هنر جویان در این دوره با این علم و اصول آن آشنا شده و می توانند زندگی و انرژی های پیرامون خود را هماهنگ با قانون طبیعت پیش ببرند.
چرخه ها و پنج عنصر اولیه که در طبیعت وجود دارد که همه افراد باید با آن آشنا باشند تا بتوانند با ایجاد بهترین انرژی ها شرایط محیط خود را بهینه ساخته و از زندگی خود لذت ببرند.
هنر جویان در این دوره ها می توانند چیدمان صحیح و اصولی و قرار گیری وسایل خود را آموزش دیده و از هدر رفتن انرژی جلوگیری کنند.بررسی نوع چیدمان به عنوان مثال قرار گیری صحیح گلدان ها ویا هر شی که در خانه یا محل کار خود داریم می تواند تاثیرات مهم و سرنوشت سازی را در روند زندگی ما داشته باشد.
زمانی که ما بتوانید زندگی همراستا و همسو با طبیعت داشته باشیم می توانیم از زندگی خود بیشتر لذت ببریم زمانی که طبق فصل و اصول چرخش ماه و خورشید و زمان کار و استراحت استفاده از رنگها و خوردن غذاها با اصول طبیعت پیش برویم می توانیم بیشترین وبهترین سطح انرژی را نیز دریافت کنیم .
با شناخت این علم هنر جویان می توانند تمام محیط خود را آنالیز کنند و انرژی های منفی را پیدا کرده آنرا تعدیل و انرژی های مثبت را افزایش دهند.
زمانی ما بی انرژی و افسرده خواهیم شد که نتوانیم از کیفیت زندگی خود بهترین بهره را ببریم.
پس اصول و قوانین این علم می تواند کیفیت زندگی را متحول و تغییر دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.