عدد کوآ چیست و چه مفهومی در زندگی ما دارد.

0 754
عدد کوآ چیست و چه مفهومی در زندگی ما دارد.
 
این عدد زندگی یا حتی عدد جادویی نامیده می شود.
هر فردی دارای یک شماره خاص کوآ می باشد و می تواند به شناسایی روند مثبت یا منفی خانه، در داخل و خارج و همچنین محیط کار به شما کمک کند.
به همین ترتیب، عدد کوآ می تواند موقعیت های مطلوب خودتان را در خانه به شما نشان دهد اما اصول فنگ شویی نیز در محل کار نیز قابل استفاده هستند. این شماره جادویی نیز می تواند به شما اطلاعاتی در مورد رنگ هایی که می خواهید انتخاب کنید و یا جایگاههای مناسب در زندگی که ایجاد شانس و ثروت و… ایجاد کند وشناسایی جایگاههای منفی که از آنها باید اجتناب کرد تا انرژی بخش های نا مناسب نتواند زندگی شما را دچار چالش کند.
 درک عدد کوآ
 معرفی اولیه
 
عدد کوآ یا گوآ در حقیقت یک روش باستانی چینی است که بر اساس فلسفه ی تائو به ما کمک میکند که افراد از چه عنصر حاکم بر اساس فعل و انفعالات طبیعت و زمانی که متولد شده ایم چه انرژی و عنصری در طبیعت حاکم و ما از آن برخوداریم
شاید به نوعی بتوان گفت این سیستم عنصربندی و طبقه بندی افراد و رفتار در جوامع، اولین بار در چین باستان و سیستم تائو استفاده شده است و بعدها در عصر حاضر با الهام گرفتن از تائو ساختارهای تیپ شناسی و آرکی تایپی با ادبیات روانشناسی مطرح شد. ولی سیستمهای باستانی چینی نیز همچنان قابل استفاده و معتبر است و حتی بسیار کارآمدتر است، چرا که سیستمهای طبقه بندی چینی بسیار وسیعتر و هماهنگ تر با طبیعت و در عین حال شخصیت درونی افراد است.
به طور مثال الگویی مانند پنج عنصر، که در حقیقت اولین تلاشهای بشر و  باستانی تائو برای شناخت و درک طبیعت پیرامون بوده است، الگویی کامل و جامع برای شناخت و طبقه بندی عناصر و رفتارهای طبیعی بوده و هست که همین امروز نیز در طب و هنرهای رزمی و شیوه ی زندگی، فنگ شویی، استراتژی و … بسیار کاربرد دارد.
تئوری پنج عنصر، از مواد مختلف گرفته، تا رفتارهای روانی بشر و همینطور طیف رنگها، طعم ها، جهات جغرافیایی و .. را طبقه بندی کرده و مهمتر از همه، روابطی معنادار و منطقی را بین آنها بیان میکند.
به همین دلیل است که در طب چینی، همچنان از تئوری و روشهای تشخیصی پنج عنصر استفاده میشود و به نوعی میتوان گفت که این تئوری حوزه ی قدرت طب چینی در تشخصی و پیشگیری بیماریها و نارسایی هاست. چرا که، با این تئوری میتوان حالات روحی و روانی را به وضعیت جسمی و نارسایِی ارگانی و همینطور شیوه ی زندگی و تغذیه ی افراد و … مرتبط کرد و راهکارهایی کارآمد در حوزه های مختلف ارائه داد و همینطور ربط معنا داری بین عملکرد ارگانهای مختلف بدن و ارتباط آنها با یکدیگر برقرار کرد. به همین ترتیب روشهای تیپ شناسی چینی، روشهایی عمیق در خود شناسی و طبع شناسی انسان و درک نحوه ی هماهنگی انسان با طبیعت پیرامون خود هستند.
عدد کوآ هم در حقیقت اصلی ترین روش برای کشف و درک عناصر و طبع انسان و درک میزان سازگاری انسان با محیط است که در فنگ شویی نیز کاربرد فراوانی دارد.
درک منطقی از  عدد کوآ
 
این که تاریخ تولد چه ارتباطی به عنصر شخص دارد هم موضوع جالبی است، در طبقه بندی های عنصری چینی، سعی میکردند همه چیز را طبقه بندی کنند، مطالعه ی این الگوها باعث شد تا تائو درکی از ارتباطات ستاره شناسی و افراد مختلف داشته باشند و مفهومی به اسم زودیاک Zodiac را برای اولین بار در بشر کشف کنند، یعنی ارتباط تاریخ تولد با تیپ های شخصیتی. شاید در وحله ی اول این موضوع به نظر غیرعلمی و غیرمنطقی برسد.
اما به واقع این چنین نیست، چرا که امروزه ما میدانیم که هر ستاره و سیاره در کیهان با ساطع کردن  تشعشعات روی میدان انرژی الکترومغناطیس انسان اثر گذار هستند. این اثر گذاری در زمانهای مختلف متغیر است و طبیعتا روی نطفه و جنینی که در حال شکل گیری است و بافت مادی ضعیف تری دارد، اثر قوی تری دارند.
به طور مثال شما ماه و خورشید را در نظر بگیرد که چه تاثیر در جز رو مد دریا به وجود میاورد که در شب حالت مد و در روز و به خاطر انرژی خورشید پدیده جزر را شاهد هستیم. بنابر این انرژی تمام سیارات و ستارگان مانند این دو سیاره نیز بر روی ما انسانها نیز تاثیراتی خواهد داشت که علم فنگ شویی به صورت خیلی دقیق و اصولی تک تک آنها را بررسی کرده است.
بنابراین این موضوع منطقی است که افرادی که در زمانهای یکسانی متولد میشوند الگوهای انرژتیک مشابهی داشته باشند و این الگوهای انرژتیک همان عنصر فرد است.
که هم در بدن و ارگانهای شخص و هم در حوزه ی روان و روحیات شخص اثر گذار است. بنابراین عدد کوآ که بر اساس تاریخ تولد افراد الگویی را بیان میکند که عنصر قالب هر فرد و ارتباط و هماهنگی فرد با محیط زندگی و طبیعت را نشان میدهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.