با چرخه ساعت بیولوژیکی بدن همراه شوید.

0 238
آیا می‌دانستید که از طریق ساعت بیولوژیک بدن می‌توان به پاسخ خیلی از سوال‌ها درباره وضعیت جسمی پی برد؟ به عنوان مثال شاید کنجکاو باشید بدانید که چرا طی روز خلق و خوی و انرژی‌تان نوسان پیدا می‌کند. چرا بعضی از ساعت‌ها کمتر تمرکز دارید؟
از آنجا که  علم فنگ شویی بر اساس اصول و قوانین طبیعت می باشد سیستم بدن نیز بر اساس  زمان طلوع خورشید تا غروب و شب و تا زمان شروع روز سیستم بدن نیز دارای مکانیزم خاص خود می باشد و بر اساس اثرات زمانی که خورشید و ماه روی بدن انسان می گذارد پس چه بهتر که برای سلامتی جسم و روح خود از این قوانین طبیعت استفاده نماییم.
بنابر این تردیدی نیست که بدن انسان کارهای زیادی انجام می‌دهد اما بر اساس چرخه‌ای که از طریق مغز کنترل می‌شود، الگوی خواب و خوردن مشخص می‌شود. بدن ما انسان‌ها طی روز ۳ چرخه عمده را طی می‌کند.
 
چرخه از بین بردن (ساعت۱۲ شب تا ۴ صبح)
 
این زمانی است که بدن سموم را دفع می‌کند، به همین علت است که هنگام بیدار شدن از خواب، دهان و پوست بد‌بو است. در این زمان، توصیه می‌شود غذاهایی مصرف شود که به آسانی هضم می‌شود از جمله میوه و سبزیجات خام، آب میوه و…
 
 چرخه تخصیص (ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر)
 
در این زمان از روز بدن هوشیار و روند هاضمه و سوخت و ساز فعال است در این زمان نسبت به ساعت‌های دیگر بیشتر احساس گرسنگی می‌کنید. در این موارد حتی اگر وقت غذا نباشد، لازم است چیزی بخورید.
 
 چرخه جذب (ساعت ۴ صبح تا ۸ شب)
 
در این زمان، بدن بر جذب مواد مغذی برای احیای سلول‌ها و ارگان‌ها تمرکز می‌کند. این بهترین زمان برای بازسازی است و مصرف شام قبل از اتمام این چرخه توصیه می‌شود.
کانال ریه
عنصر:فلز
ارگان مزدوج: روده بزرگ
بافت :پوست
ارگان حسی: بینی، حس بویایی
زمان برتر: ساعت ۵-۳ صبح
کانال ریه، یک کانال یین است. کانال ریه و کانال طحال با یکدیگر محور یین را تشکیل می دهند.
کانال روده بزرگ 
عنصر:فلز
ارگان مزدوج: ریه
بافت :پوست
ارگان حسی: بینی، حس بویایی
زمان برتر: ساعت ۷-۵ صبح
کانال روده بزرگ، یک کانال یین است. کانال روده بزرگ و کانال معده با یکدیگر محور یانگ را تشکیل می دهند.
کانال معده
عنصر:زمین
ارگان مزدوج: طحال
بافت : بافت همبند
ارگان حسی: دهان
زمان برتر:ساعت۹-۷ صبح
کانال معده یک کانال یانگ است. کانال معده و کانال روده بزرگ با هم محو یانگ را می سازند.
کانال طحال
عنصر:زمین
ارگان مزدوج: معده
بافت : بافت همبند و چربی
ارگان حسی: دهان
زمان برتر: ساعت ۱۱-۹ صبح
کانال طحال یک کانال یین است . کانال طحال و کانال ریه با هم محور یین بزرگ را تشکیل می دهند.
کانال قلب
عنصر:آتش
ارگان مزدوج: روده کوچک
بافت : خون و عروق خونی
ارگان حسی: زبان
زمان برتر:ساعت ۱۱ صبح تا ۱ بعداظهر
کانال قلب یک کانال یین است . کانال قلب و کانال روده کوچک با یکدیگر محور یین را تشکیل می دهند.
کانال روده کوچک 
عنصر:آتش
ارگان مزدوج: قلب
بافت : خون و عروق خونی
ارگان حسی: زبان
زمان برتر: ساعت۳-۱ بعداظهر
کانال روده کوچکُ یک کانال یانگ است. کانال روده کوچک و کانال مثابه با یکدیگر محور Taxang  را تشکیل می دهند.
کانال مثانه 
عنصر:آب
ارگان مزدوج: کلیه
بافت : استخوانها و مفاصل
ارگان حسی: گوش
زمان برتر:ساعت ۵-۳ بعداظهر
کانال مثانه یک کانال یانگ است. کانال مثانه و کانال روده کوچک با یکدیگر محور Tai-Tang را تشکیل می دهند.
کانال کلیه 
عنصر:آب
ارگان مزدوج: مثانه
بافت : استخوان
ارگان حسی: گوش
زمان برتر: ساعت ۷-۵ بعداظهر
کانال کلیه یک کانال یین است. کانال کلیه و کانال قلب با یکدیگر محور Shao-Yin را تشکیل می دهند.
کانال پریکارد
عنصر:آتش
ارگان مزدوج: Sanjio
بافت : خون و عروق خونی
ارگان حسی: زبان
زمان برتر: ساعت ۹-۷ شب
کانال پریکاردیوم یک کانال یین است . کانال پریکاردیوم و کانال کبد با هم محور Jue-Yin را تشکیل می دهند.
کانال Sanjioa
عنصر:آتش
ارگان مزدوج: پریکاردیوم
بافت : خون و عروق خونی
ارگان حسی: زبان
زمان برتر:ساعت ۱۱-۹ شب
نام این کانال به صورت سوزاننده سه گانه یا گرم کننده سه گانه است و یک کانال یانگ و با کیسه صفرا محور Shaoyang را تشکیل می دهند.
کانال کیسه صفرا
عنصر:چوب
ارگان مزدوج: کبد
بافت : عضله و تاندون
ارگان حسی: چشم
زمان برتر: ساعت ۱۱ شب تا ۱ بامداد
کانال کیسه صفرا یک کانال یانگ است. کانال کیسه صفرا و کانال Sanjio با محور Shao-Yang را تشکیل می دهند.
کانال کبد
عنصر:چوب
ارگان مزدوج: کیسه صفرا
بافت : عضله و تاندون
ارگان حسی: چشم
زمان برتر: ساعت ۳-۱ بامداد
کانال کبد یک کانال یین است. کانال کبد و کانال پریکاردیوم با یکدیگر محور Jeu-Yin را تشکیل می دهند.
http://فنگ شویی ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.