شناخت عناصر پنجگانه

0 114
شناخت عناصر پنجگانهhttp://فنگ شویی ایران
عناصر پنجگانه مباحث بنیادین علم فنگ شویی قرار دارد و متخصصین با اینکه از روش های مختلفی به بررسی محیط می پردازند این امر در تمامی روش ها شکل و عملکردی ثابت دارد.
پیدایش و شناخت عناصر پنجگانه تقریبا به۳۰۰۰ سال قبل بر می گردد، کارشناسان علم فنگ شویی و محققان این علم دریافتند که دنیای ما از پنج عنصر اصلی تشکیل شده که بر اساس فصل های طبیعت و روز و ماه سال بررسی شده و این عناصر عبارت اند از:
💦🔥⚙️🏝⛰
آب، آتش، فلز، چوب و خاک.
این مبحث بیانگر این است که تمام موارد موجود در دنیا به طرق مختلف در یکی از این دسته عناصر قرار میگیرد، که این تقسیم پذیری شامل وضعیت های مختلف فیزیکی و متافزیکی، مثل احجام، رنگ ها، جنسیت ها، بوها، تغییرات آب و هوایی و غیره می باشد.
فلسفه پنج عناصر از دیدگاه ایندعلم هم مورد توجه دانشمندان بسیاری قرار گرفته و مطلب را به این شکل بیان می کنند که دنیای ما از انرژی تشکیل شده است و این انرژی به طور کلی به پنج بازه فرکانسی تقسیم شده و کلیه موارد موجود در دنیا با توجه به فرکانس خود در یکی از این بازه ها قرار می گیرد.
برای اینکه وجود این عناصر و چگونگی استفاده آن در زندگی خود اجرا نماييد لازم است به نکاتی توجه کنید!
محیط زندگی ما از اشیاء و لوازم گوناگونی تشکیل شده و نکته ی مهم این است که از هر پنج عنصر در یک ماده وجود دارد، اما بواسطه توانمندی و هوشمندی بالای انرژی، این بازه های انرژی بوسیله کنش و واکنش های پیچیده بر یکدیگر تاثیر گذاشته و در نهایت یکی از این عناصر بر چهار عنصر دیگر غالب شده و ماهیت نهایی ماده را می سازد. مثل درخت که از هر پنج عنصر در آن موجود است اما عنصر غالب چوب است.
🥀🥀
مثلا گلدانی با شکل استوانه می تواند انرژی عنصر چوب را در فضا منتشر کند. جهت انرژی بیانگر این است که هر کدام از عناصر شکل بخصوصی از جریان و حرکت انرژی را دارد.
یا آکواریوم با نماد و انرژی آب با وجود سنگ و گیاه در آکواریوم انرژی آب رو در محیط منتشر خواهد نمود و اثر گذار می باشد.
🌕🌖🌗🌘🌒🌓🌔🌚
تغییر فصول سال نیز علتی مهم تر از تغییر فرکانس آب و هوایی ندارد و تغییر فصل بیانگر غالب شدن عنصر مورد نظر نسبت به چهار عنصر دیگر است، لازم به ذکر است که فصل پنجم مابین تابستان و پاییز قرار می گیرد.
دربخش بعد به نحوه ی ارتباط پنج عنصر با یکدیگر می پردازیم که در بررسی محیط مبحث بسیار پراهمیتی است.
عناصر ، شکل و حجم، رنگ ، جهت مغناطیسی ، فصل ، طعم و مزه
💦عنصر آب💦منحنی💦آبی تا سیاه💦شمال💦 زمستان💦 شور
🔥عنصرآتش🔥 مثلث🔥قرمز، نارنجی🔥جنوب🔥تابستان🔥تلخ
⚙️عنصرفلز⚙️دایره⚙️سفید، نقره ایی ⚙️غرب (فلزنرم)، شمال غرب (فلزسخت)⚙️پاییز⚙️ تند
🌳عنصرچوب🌳مستطیل ایستاده🌳سبز شرق (چوب بهاری)، جنوب شرق (چوب تابستانی)🌳بهار🌳ترش
⛰عنصرخاک⛰مربع⛰زرد، کرم، اخرائی⛰شمال شرق (خاک قدرتمند)، مرکز (خاک خلاق)، جنوب غرب (خاک مهربان)⛰فصل⛰شیرین
فنگ شویی ایران

http://عناصر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.