جهت مشخص شده و سبک‌های مهم علم فنگ‌شویی

سبک‌های مهم علم فنگ‌شویی و جهت مشخص شده

فنگ‌شویی دارای سبک‌های مختلفی است. آنچه مهم است انتخاب یکی از آنها و اجرای دستورات بر اساس قوانین همان سبک و جهت است. برخی از روش‌ها با هم قابل ادغام هستند و برخی دیگر را نمی‌توان توامان به کار برد.

روش قطب‌نما یا هشت‌جهت ی :

مبنای اصلی در این روش شناخت انرژی جهات اصلی و فرعی جغرافیایی و‌‌ تاثیر آنها روی زمین و بنا است.

هدف اصلی دستورات‌‌‌، به‌وجود‌آوردن تعادل در داخل بنا است به گونه‌ای که هم از پربار‌‌شدن بیش از حد جهات جلوگيري شود و هم قسمت‌های ضعیف بنا از انرژی کافی بهره‌مند شوند. هر کدام از جهات جغرافیایی معرف یکی از جنبه‌های اصلی زندگی افراد هستند. این روش را می‌توان ساده‌تر از بقيه سبک‌ها به افراد یاد داد و کاربرد آن نیز راحت‌تر است.

روش هشت‌خانه :

در این روش مبنای اصلی‌‌‌، بخش جلویی خانه است.

هشت جهت اصلی و اجزای مربوط به آن بر مبنای قسمت جلویی خانه در جای خود قرار می‌گیرند‌‌‌.

در این روش زمان تولد افرادی که در داخل بنا زندگی می‌کنند در محاسبات نقش دارد.

روش ستاره :

در این روش مبنای محاسبات نموداری است که بر اساس محل قرارگیری در ورودی‌‌‌، جهت جغرافیایی و زمان ساخت خانه ترسيم می‌شود. به علاوه آنچه بنا را از بیرون احاطه کرده نیز مهم است‌‌. در این سبک هدف اصلی برقرار‌کردن تعادل بین انرژی آب و خاک در داخل بنا است. این روش دوره‌های بیست‌ساله گردش انرژی در بناها را مورد توجه قرار‌ ‌ می‌دهد و برای هر دوره یک لوشو خاص ترسیم می‌کند که چیدمان و طراحی بر این اساس انجام می‌شود.

 روش شکل در ورودی :

در این سیستم اصلا از قطب‌نما استفاده نمی‌شود.

در این سیستم شكلي که افراد و انرژی به ساختمان وارد می‌شوند مبنای اصلی همه محاسبات است.

در این روش با استفاده از محل قرارگیری در ورودی ساختمان مربعی با ۹ خانه رسم می‌شود :

بر اساس این مربع‌‌‌، انرژی در مناطق مختلف خانه تقسیم‌بندی و متعادل می‌شود.

به بیان دیگر محل قرارگرفتن در ورودی نسبت به مرکز است.

معنی :
یعنی ممکن است دری در سمت شرق ساختمان قرار داشته باشد ولی رو به جنوب باز شود. در این حالت این در هم از سمت شرق (یعنی جایی که قرار گرفته) و هم از سمت جنوب (جهتی که در رو به آن قرار دارد)‌‌‌ بنا را تحت‌‌ تاثیر قرار می‌دهد. از بین این دو ویژگی‌‌‌‌‌، تاثیر جهت‌‌‌، بیشتر از محل است. در اغلب محاسبات بهتر است فقط جهتی را که در رو به آن باز می‌شود در نظر گرفت.

‌‌ تاثیر محل قرارگیری در موارد خاصی در نظر گرفته می‌شود؛ مثلاً وقتي محل در نزدیک رودخانه‌‌‌، جاده یا مانند آنها باشد. منظور از جهت باز‌‌شدن این است که وقتی از محل در ورودی و داخل بنا به بیرون نگاه می‌کنیم کدام جهت جغرافیایی روبه‌روی ما قرار دارد. به عبارت دیگر انرژی کدام جهت وارد بنا می‌شود. در این قسمت‌‌ تاثیر جهت‌هایی که ممکن است در رو به آنها باز شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.