در دوره های علم فنگ شویی به مباحثی اولیه در دوره مقدماتی و مباحث جزئی تر  و فنگ شویی شخصی  در دوره پیشرفته و در دوره تکمیلی به ستاره شناسی  پرداخته می شود و با گذردان این دوره ها شما می توانید از نکات این علم در منزل و محل کار خود استفاده نمایید و با هماهنگ نمودن انرژی پیرامون خود بهترین فضاها با بهترین انرژی را برای خود ایجاد و از محیط خود لذت ببرید .

من اعتقاد دارم ما می توانیم در بدترین شرایط با کوچکترین تغییر بهترین شرایط را برای خود ایجاد کنیم چرا که بعضی مواقع می ببینم یک انرژی با ما هم راستا و همسو نیست و با یک تغییر کوچک می توانید حسی خوب را برای خود ایجاد کنید.

زمانی که شما خیلی ناراحت و یا با مشکلی مواجه هستید با جابجایی یک مبلمان و یا تمیز کردن محیط و ایجاد تغییر تنوعی را برای خود ایجاد می کنید و بدون آنکه متوجه باشید این تنوع می تواند در روحیه و حس وحال شما تاثیر گذار باشد.

ما این حس رو بیشتر در زمان خانه تکانی شب عید می توانیم احساس کنیم پس چه بهتر زمانی که با دانستن انرژی های پیرامون و با داشتن وسایل موجود و قرار دادن آنها در فضاهای و بخش های خود انرژی را همراستای طبیعت پیش برده و بهترین جذب انرژی را داشته باشیم.

امید آن را داریم که مجموعه فنگ شوییایرانایران بتواند با نکات و تکنیک های موجود در این علم که بسیاری از آن در ایران باستان ما نیز وجود داشته  را در اختیار شما عزیزان قرار دهد و هر آنچه را که شما نیازمند آن در زندگی هستید را به دست آورید.

در پروژه های اجرایی

چه در ساخت و چه در بازسازی تمام نکات و المانهای این علم رعایت می شود و هر آنچه که در طبیعت چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی با بررسی های موجود بهترین انرژی ها و بهترین محیط ها را برای شما عزیزان فراهم خواهیم کرد.فنگ شویی ایران

 

برای دیدن پروژه ها و دوره های فنگ شویی ایران از دکمه های زیر استفاده کنید :