انرژی در فنگ شویی چیست؟

http://فنگ شویی ایرانانرژی

هر پدیده‌ای در جهان ما ترکیبی از یک انرژی نامر‌‌ئي است که در همه ذرات وجود دارد و نفوذ می‌کند. این نیرو که انرژی حیاتی و کیهانی نیز خوانده می‌شود همه‌ جا به‌ طور مشهود و یا نامشهود وجود دارد.

انرژی اسامی مختلفي دارد؛ در چین chi در ژاپن Qi و در هند Prana نامیده می‌شود. در غرب از کلماتی نظیر اتمسفر‌‌‌‌‌، حالت‌‌‌ و نیروی زندگی استفاده می‌شود. در علم فنگ‌شویی از کلمه «چی» استفاده می‌کنیم‌‌. نیروی حیاتی چی اکسیری است که به فرد حیات می‌بخشد. از دیدگاه سنتي چین هر انساني در بدو تولد میزان معینی نیروی چی را با خود دارد و آن را چون میراثی برای مسیر زندگی خود دریافت می‌دارد‌ و هر زمان این نیرو به اتمام رسد عمر وی نیز به پایان می‌رسد. این نیرو با هوای‌‌ تازه‌‌‌‌‌، غذای خوب و  چی‌‌ تازه مرتب تجدید ‌‌می‌شود.

چهار نوع انرژی مهم در علم فنگ‌شویی وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱-چی: انرژی‌ ای که بر همه‌ چیز نفوذ می‌کند‌‌‌‌‌، و در مورد آن می‌توان گفت به هر نوع انرژیی نامر‌‌ئي «چي» می‌گویند.

۲- انرژی مغناطیسی: انرژیی که بر جذب و دفع‌‌ تاثیرگذار است و محاسبه آن نسبت به حرکت سیارات و ستارگان و با ارتباط با عقربه‌های قطب‌نما انجام می‌شود.

۳- انرژی سرزمین‌:‌‌ اين انرژي تاثیرات نامر‌‌ئي را در حوزه وسیعی شامل می‌شود. مثل محل دفن گذشتگان‌‌‌، گورستان‌ها‌‌‌، مکان‌های دفن زباله‌‌‌‌‌، اراضی فاضلاب‌های شهری و…

۴- انرژی نمادهای خجسته: آسان‌ترین و سریع‌ترین روش برای تقویت این نیرو اطراف با استفاده از نماد‌های مختلف.

آنچه امروزه در علم فنگ‌شویی «چی» نامیده می‌شود‌‌‌، گردش پیچیده انرژی الکترومغناطیس است که همه چیزها را در عالم هستی به هم ارتباط می‌دهد. در شرق دور برای مهار گردش این نیرو از روش سنتی نظیر طب سوزنی یا هنرهای رزمی نظیر‌‌ تای چي (‌Tai chi‌‌‌‌‌)، چی کونگ (Chi Gone) و یا آی کیدو (Aikido) استفاده می‌کنند.

طب سوزنی چینی می‌گوید‌‌‌، بدن انسان شبکه‌ای از خطوط نصف‌النهاری یا پر از کانال‌های انرژی است‌‌. وقتی جریان در یکی از این کانال‌ها متوقف شود با واردکردن یک سوزن ریز انسداد را برطرف کرده‌‌ تا بار دیگر انرژیی بتواند آزادانه در مسیر خود جریان یابد.

‌‌«چی‌‌»‌ اساساً در اصل و جهان هستی به هر چیزی که ماندگار است می‌گویند‌‌‌، مثل بدن انسان‌‌‌‌‌، گیاهان و ساختمان‌‌‌‌‌، اما بخشي از آن پیوسته به بیرون جریان پیدا می‌کند یا برعکس از بیرون (منبع خود) به داخل جاری می‌شود‌‌. ‌‌«چی‌‌» شخصی شما با ‌‌«چی‌‌» دوروبرتان درهم مي‌آميزد. بنابراین شما به نزدیک‌ترین محیط اطراف خود وصل شده و در نتیجه با جهان و عالم بزرگ هستی در ارتباط هستید. بعضی از افراد خیلی حساس قادرند اطلاعات دوردست را با داشتن حس ششم یا تله‌پاتی یا حس قبل از وقوع دریافت کنند‌‌‌، چون کوچک‌ترین امواج انرژی از دورترین نقاط هم به ما می‌رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.